CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

CROSSWORD PUZZLE BY SUKOSENSEI

SEJARAH MALAYSIA

SEJARAH MALAYSIA

SUKOSENSEI

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

SUKOSENSEI CHAT ROOM

Tuesday, January 20, 2009

SOALAN 2


Kedatangan Islam ke Alam Melayu haruslah ditanggapi sebagai zaman baru dalam pensejarahan rantau ini. Islam telah membawa semangat intelektualisme yang sangat besar, bukan sahaja di kalangan masyarakat atasan malah di kalangan rakyat juga.
Syed Muhammad Naquib al-Attas
dalam “Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu”


(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(b) Sebutkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan pengajaran tidak formal.

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(c) Senaraikan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal.

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(d) Berikan ciri-ciri sistem pendidikan pondok.

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

0 comments: